बुधवार, १९ मे, २०१०

BREAST CANCER स्थनाचा कर्क रोग K.P. HOROSCOPE


॥श्री॥

सर्वसामान्य माणूस “कर्करोग” CANCER या आजाराच्या नावालाच खूप घाबरतो. त्यात पुन्हा एखादी व्यक्ति जर भावानशील, संवेदनाक्षम असेल तर विचारूच नका !. ब्रेस्ट कर्करोग हा विषय तसा खास स्त्रियांचाच.
आपल्या सर्वांना माहीत आहेच की मानवी शरीर हे असंख पेशींनी तयार झालेले आहे. ह्या पेशींची वाढ व झीज होणे सतत ( आयुष्यभर ) चालूच असते. जेव्हा पेशींच्या वाढीचा ( Growth rate ) निर्मितीचा वेग प्रामाणापेक्षा जास्त होतो, तेव्हा शरीरात “गाठ“ निर्माण होते. ह्या गाठीचे पुन्हा दोन प्रकार आहेत. Malignant Grouth असलेल्या गाठी. ह्या शरीरभर कोठेही पसरून जीवाला घातक ठरु शकतात. तर Non malignant growth असलेल्या गाठी ठराविक अवयवापुरत्याच मर्यादित असतात व ह्या गाठी फ़ारशा घातक नसल्याने त्या शस्त्रक्रियेने यशस्वीपणे काढल्या जातात.

स्त्री यांमध्ये असा एक समज आहे की Breast banber is the best bonder परंतु हाही एक गैरसमजच आहे. कारण कोणत्याही कर्करोगाचे जर त्याच्या प्राथमिक अवस्थ्येत निदान झाले तरच! कारण कर्करोग एक असे वैशिष्ट्य दिसून आले आहे की, अगदी सुक्षलवातीच्या प्राथमिक अवस्थेत कोणतीही लक्षणे दृष्टोत्पत्तीस येत नाहीत किंवा कोणतीही वेदना जाणवत नाही, त्यामुळे साहजिकच त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते व जेव्हा लक्षात येते तेव्हा बर्यानच वेळेस परिस्थिती आटोक्याबाहेर गेलेली असते.

फ़लज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने आरोग्यचा विचार केला तर आत्माकारक रवि व मनाचा कारक चंद्र, लग्न बिंदू व लग्नातील ग्रह हे खूपच महत्वाचे आहेत. लग्नावरुन आपण जातकाचा शरीराबांध, नैसर्गिक जीवनशक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति, प्रकृतीर्धम, स्वभावगुण इत्यादींचा विचार करु शकतो. जन्म कुंडलीतील लग्नातील षष्ठातील ग्रह, लग्नातील व षष्ठातील राशि व त्यांचे इतर ग्रहांशी होणाया योगानुसार जातकाचे आरोग्य कसे राहणार आहे ते कळते. कुंडलीतील ’षष्ठ” स्थान हे रोगारिपुदर्शक स्थान आहे. ह्या स्थानात क्रुर ग्रह किंवा कोणताही ग्रह शत्रूराशीत असेल किंवा अशुभ ग्रहांच्या दृष्टीत असेल तर त्या राशीने दर्शविलेल्या शरीरातील भागावर परिणाम करतात व त्या त्या ग्रहाने निर्माण होणारे आजार होऊ शकतात. “अष्टम” स्थान मृत्यूस्थान आहे. जातकाचा मृत्यू कोणत्या आजाराने, तो आजार अल्पमुदतीचा आहे की दीर्घ ( रेंगाळणारा ) मुदतीचा असेल ते सांगता येते. कुंडलीतील २२ वा द्रेष्काण मृत्यूने निदान दर्शवितो. १२ वे स्थान “व्यय” स्थान असून त्यावरुन सर्व प्रकारचा व्यय ( तन – मन – धन ) हानी – नुकसान दर्शविले जाते.

लग्नातील पुरुष राशी ( विषम राशी ) ही धनविद्युतकारक असते तर समराशे ऋणविद्युतकारक असते. विषम राशी बलवान तर समराशी दुर्बल असतात.

दिनांक १८ मे २०१० रोजी माझ्या कडे एक व्यक्ति आपल्या पत्नीच्या आजारा संबधी विचारणा करण्यास आली. माझ्या गुरुवर्य श्री. मा. पंतानी ( धोडोपंत आपटे ) प्रश्नाच्या वेळी शुभ व अशुभ शकुन सांगितल्या प्रामाणे मी प्रथम प्रश्नाच्या वेळीचा शुभ व अशुभ संकेत पाळला. तसेच काल मी पुण्याला श्री सुहास डोंगरे ह्याच्या कडे भेटण्यास गेलो होतो तेव्हा त्यांनी प्रथमच संपादित “ग्रहबोली” चा अंक भेट म्हणून वाचण्यास दिला होता.

संध्याकाळ असल्याने सहजच तो वाचण्यस घेतला व सौ. कुंदा वसंत महाजन यांचा लेख वाचत असताना जातक माझ्या कडे प्रश्न विचारण्यास आले. प्रश्न त्याच्या सौभाग्य व्यक्तिच्या आजारपणाचा होता. जातकानी त्याच्या गृहलक्ष्मीची कुंडली आणली नव्हती किंवा त्यांना तीची जन्म तारीख व वेळ आठवत नव्हती. त्यामुळे कृष्णमूर्ति पध्दतीने ही पत्रिका सोडवण्यास घेतली.

प्रश्न ता. १८/०५/२०१० कृष्णमूर्ति प्रश्न क्रंमाक ३८ वेळ १९:०३:३७ स्थळ विरार.


लग्न स्वामी शुक्र, लग्न नक्षत्र स्वामी मंगळ, राशी स्वामी चंद्र, दिन स्वामी मंगळ, राशी नक्षत्र स्वामी गुरु,प्रश्न कुंडलीत जातकाचे प्रश्न लग्न वृषभ आहे व वृषभेचा शुक्र लग्न स्वामी म्हणुन के.पी लग्नात द्वितीय स्थानात आहे. तसेच तो प्रथन भावात वृषभ व मिथुन आहे. त्यावेळीच्या लग्न वृश्चिक असून त्या लग्नात शुक्र अष्टमात आहे. अष्टमस्थानातील शुक्र हा आयुष्यभर असणा-या रोगा बद्दल सूचना करतो. ज्याच्या अष्टमात शुक्र आहे त्यांनी आपल्या आरोग्या बद्दल फ़ार काळजी घावी अशी माझी वैयक्तिक सूचना आहे.
(उदा.मधुमेह, कर्करोग, किंवा एखाद्या असाध्य आजार जो शेवट पर्यंत आपली साथ करतो तो. )

माझ्या मनात पाल चुकचुकली आणि मी जातकाला त्याच्या पत्निला एखाद्या मोठा आजार झाला का? किंवा एखाद्या महत्वाच्या आजारा विषयी शस्त्रक्रिया आहे का म्हणून आपण माझ्या कडे आला आहात का म्हणून प्रति प्रश्न केला. आणि विषयाला सुरुवात झाली, वाचनात आलेली माहिती तसेच मी जातकाच्या भविष्य वर्तवताना केलेल्या चुका शोधन्यासाठी हा लेख मी येथे देत आहे. मार्गदर्शन करतना जर का चुक झाली असेल तर कृपया कळवावे. मी जातकाला चार पाच दिवसानी बोलविले आहे.

“ स्थनाचा कर्क रोग BREAST CANCER “

कुंडलीतील चतुर्थ स्थानावरुन आपण स्तनांचा अभ्यास करणा आहोत हे वाक्य वाचत असताना जातकाचा प्रवेश झाला.

चतुर्थस्थानातील राशीस्वामी म्हणजेच चतुर्थेश व दूध येण्याच्या क्रियेवर अंमल असणार ग्रह चंद्र हे महत्वाचे ठरतात. चंद्र हा वृषभ राशीत ०३ अंशावर परमोच्च असतो व वृश्चिक ०३ अंशावर परमनीच होतो. कुंडलीत रोगाचे विश्लेषण करताना ६, ८, १२ ह्या तीन स्थानाबरोबर ११ वे स्थान ( षष्ठाचे षष्ठ ) व तुतीय स्थान ( अष्टमाचे अष्टम ) ह्या नाशक स्थानांचा विचार करणे जरुरेचे आहे. तसेच रवि कुंडलीचाही अभ्यास फ़ायदेशीर ठरतो.

शनि मंगळ राहूबरोबर त्रिक स्थानांचे अधिपती (Malgnant) कर्करोगाच्या वाढीला जबाबदार आहेत. तसेच वृध्दिचा कारक गुरु पण ह्यांना मदत करतोच. कर्केचा गुरु हा जर अशुभ स्थानी, अशुभ ग्रह योगात असला तर गाठीची वाढ होते.

शनि हा नैसर्गिक पापग्रह असून तो विलंबी रेंगाळणारे आजार देतो. जितका शनि अनिष्ठ असतो, तितके दु:ख जास्त असते. अडथळे आणणारा व गुप्तता पाळणारा ग्रह असल्याने रोगाचे प्राथमिक अवस्थेत निदान होऊ शकत नाही. तो हा शनि षष्ठाचा गौण कारक व अष्टम व्ययाचा कारक ग्रह आहे.

मंगळ हा रक्ताचा, मांसाचा कारक असून पत्रिकेत ज्या राशीवर, स्थानावर शनि, मंगळाच्या दृष्टीचा एकत्रिक परिणाम होतो. त्या ग्रह भाव निर्देशित अवयवावर अशा प्रकारचा विकार होण्याची शक्यता असते. चंद्र हा स्तनांचा कारक ग्रह व वृध्दिचा कारक गुरु हा जर अशुभ स्थितीत अशुभ ग्रंहाच्या स्वामीबरोबर असेल तर गाठीची वाढ होते. ( स्त्रीयाच्या पत्रिकेत केंद्रस्थानात चंद्र असल्यास त्याचे स्थन सुंदर असतात. )

राहू हा तर सर्व प्रकारच्या घातक आजारांचा कारक आहे. जेव्हा तो पापग्रहांच्या युतीत किंवा त्रिक स्थानेशांच्या युतीत असतो तेव्हा तो खुप खतरनाक ठरतो.

चंद्र, बुध, शुक्र ह्यापैकी कोणताही एक ग्रह दूषित असता किंवा गुरु दूषित असता व चारही शुभ ग्रहांशी राहू संबधित असल्यास किंवा चारही अशुभ योग होत असल्यास कफ़, खोकला होऊन स्तनांचा कर्करोग होतो.

प्रश्न कुंडलीत प्रश्न समयी राशी स्वामी चंद्र हा रुलिंग मध्ये आहे. कर्क राशीमध्ये चंद्र असेल तर आरोग्य उत्तम असते. कर्क चंद्राच्या स्त्रीया निरोगी, आकर्षक असतात. चंद्र स्वगृही असतो. कर्क राशीत चंद्र क्षीण बळी नसेल तर अशी स्त्री सुदृढ असते. तिचे वक्ष:स्थळ उन्नत असते. ह्या स्त्रीया नेहमी वयापेक्षा लहान दिसतात. परंतु कर्केच्या चंद्रावर मंगळ शनि रवि यांची अशुभ दृष्टी किंवा युती असेल तर पचनक्रिया व अपचनासंबधी तक्रारी असतात. पण प्रश्न कुंडलीत चंद्र कर्कराशीत मंगळा बरोबर बसला आहे. वरील दिल्या प्रमाणे मंगळ हा ग्रह रक्ताचा मासाचा कारक आहे.

आरोग्य सुधारणा साठी मी प्रथम षष्ठ स्थान बघितले त्यात्य तुळारास होती तुळा राशीचा शुक्र LSRD मध्ये कार्यरत होता तुळेचा शुक्र हा पंचमात किंवा लाभात, महादशेत, अंतर्दशेत आणि विदेशा कार्यरत नव्हता म्हणजे आरोग्य सुधारण्याचे संकेत नाहीत.

चंद्र बुध शुक्र यापैकी कोणताही एक ग्रह दूषित असला किंवा गुरु दूषित असला व या चारही शुभ ग्रंहाशी संबंधित राहू असला किंवा चारही अशुभ योग होत असता कफ़, खोकला होऊन स्तनाचा कर्करोग होतो हा अंदाज सहसा चुकणार नाही.

त्याच प्रमाणे जातकाच्या प्रश्न कुंडलीत LSRD मधिल चंद्र हा ग्रह मंगळाच्या सानिध्यात आहे. म्हणजे निश्चित जातकास वरिल पैकी एका रोगाचा त्रास होणार हे निश्चित आहे.

कर्क राशीतील मंगळ हा आश्लेषा नक्षत्रात (३) चरणात आहे. त्यामुळे स्तनाच्या विषयी रोगाकडे लक्षवेधत आहे. जल राशीत अग्नि ग्रह म्हणजे काहीतरी निश्चित निर्देशित करणार त्या प्रमाणे जातकाच्या पत्नी ला स्तन: कर्करोग झाला व तो प्राथमिक अवस्थेत आहे. व त्याचे वैद्यकीय उपचार सध्या सुरु आहेत. जातक चत्मकारीक रित्या चमकले कारण त्याला ही अपेक्षा माझ्या जवळून नव्हती.

LSRD मध्ये जातकाला गुरुची विशोत्तती दशा सुरु होती, अंतर्दशा राहुची सुरु आहे. गुरु राहू हा एक विचित्र योग आहे. प्रश्न कुंडलीत गुरु हा मीन राशीत पू.भाद्रपदा (४) चरणा मध्ये हर्षल बरोबर आहे. तो पंचमात पाहात आहे, पंचमात शनि विराज मान आहे, पंचमातील शनिच्या राशी नवमात व दशमात आहे. जाकाची गुरुची दशा २२ मे रोजी संपत आहे. नतंर शनिची दशा सुरु होत आहे. शनिच्या दशेत जातकास योग्य उपचार मिळतील त्याच वेळी एखादी शस्त्र क्रिया होऊन जातक काय स्वरुपी बरा होणार या आशेवर पुन्हा आपल्या संसारात रममान होईल पण शनि विलबंकारक तो थोडाच स्वत बसणार आहे तो आपला इंगा दाखवणारच.

1 टिप्पणी:

अनामित म्हणाले...

I have lost a very close relative of mine due to cancer recently. I wish we could have taken help from this science before